Kaynaklar

Yetenek Analitiği: İK’ya Veri Odaklı Bir Yaklaşım (2024)

yazar
yayın tarihi

Çalışanların yetenekli olması geliri etkiler. Yetenek analitiğinin amacı, iş gücünüzün operasyonel olarak ne kadar verimli olduğunu belirlemektir. Örneğin, mücevher tasarımı konusunda uzmanlaşmış bir kuruluşta, insanlar bu zamanı daha karlı işlere harcamak yerine toplantılara ve tartışmalara mı harcıyor, yoksa bireyler görevlerine karşı çok mu kayıtsız? Bu davranış analizi, birey olarak ne kadar yetenekli olmaları, kendilerini geliştirmeleri gerektiğini belirleyen yetenek analitiğidir. Yetenek analitiği ile çalışanlar daha doğru yönlendirilebilir ve kendi kapasitelerine uygun pozisyonlarda çalışabilirler. Ayrıca çalışanların yeteneklerine göre sınıflandırılması, kariyerlerinde ilerleme kaydetmeleri açısından büyük önem taşımaktadır.

Yetenek Yönetimi Analitiği Ne İşe Yarar?

Makine Öğrenimi algoritmalarını kullanarak bir işletmenin ihtiyaç duyduğu doğru insan kaynağını belirlemeye, mevcut insan kaynağı potansiyelini artırmaya ve geliştirmeye yönelik bir çözümdür.

Bir kurumun en önemli sermayesi insan kaynağıdır. Özellikle çok sayıda çalışanı olan kurumlarda, çalışan verimliliğindeki küçük artışlar bile büyük mali sonuçlar doğurabilir. Bu tür kurumlarda bir diğer önemli konu ise çalışan bağlılığının sağlanması ve sadık çalışanların kuruma kazandırılmasıdır. Kurumun personel verileri üzerinde yapılacak ileri veri analitiği çalışmaları, doğru istihdamın sağlanması, çalışan verimliliğinin artırılması ve çalışan bağlılığının oluşturulması için doğru kararların alınmasına katkı sağlıyor. Yetenek yönetimi stratejileri hizmeti ile personel verilerini yüksek değere dönüştürüyor.

İşe alım süreçlerinin iyileştirilmesi: İdeal çalışan profilinin doğru belirlenmesi, kurumların iş ilanlarını doğru hedef profile ulaştırması ve doğru kişileri işe alması açısından son derece önemlidir.

İş başvurusunda bulunan adayların performans potansiyelinin ve kuruma bağlılığının veya işten ayrılma riskinin tahmin edilmesi: Makine öğrenimi tabanlı çözümümüz, iş başvurusu değerlendirmesinin ilk aşamasını gerçekleştirir ve kurumlara ikinci aşama için hangi başvuru sahiplerinin değerlendirileceği konusunda tavsiyelerde bulunur.

İş başvurularının değerlendirilmesi: Makine öğrenimi tabanlı çözümümüz, başvuru değerlendirmesinin ilk aşamasını gerçekleştirir ve ikinci aşamada hangi başvuru sahiplerinin değerlendirilmesi gerektiği konusunda önerilerde bulunur. Çözümümüz, başvuru sahiplerinin potansiyel performansları, kuruma bağlılıkları ve işten ayrılma riskleri hakkında tahminlerde bulunabiliyor.

Mevcut çalışanlar için kuruma bağlılık ve işten ayrılma riskinin tahmin edilmesi: Mevcut çalışanların performansı ölçülebilir ve kuruma olan bağlılıkları tahmin edilebilir. Çalışanların performans düzeyindeki bazı örüntüler (zaman içinde düzenli performans düşüşü gibi) veya çalışanın belirli özellikleri, kuruma bağlılığın ve işten ayrılma riskinin bir göstergesi/değişkeni olabilir.

Mevcut çalışanların performansını ve iş memnuniyetini artırmak: Farklı pozisyonlar için ideal çalışan profilinin bilinmesi, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, kariyer planlamasının yapılması, işe bağlılığın geliştirilmesi gibi alanların desteklenmesi, çalışanların kişisel, ekip ve kurum olarak katma değer yaratmasına ortak olunması.

Performans izleme: Geliştirdiğimiz araç panelleri, kuruluşların insan kaynakları yönetiminde kullandıkları önemli performans göstergelerinin (Key Performance Indicators – KPI) ve ilgili öngörülerin gerçek zamanlı olarak izlenmesini mümkün kılmaktadır.

Talent Analytics Hakkında

En yaygın olarak bilinen İK analitiği olgunluk modelleri “Talent Analytics Maturity Model” ve “People Analytics Maturity Model” olarak adlandırılan modellerdir. Yetenek Analitiği Olgunluk Modeli, analitik olgunluğu yalnızca analiz yoluyla ele alır. Analitik daha karmaşık hale geldikçe, İK analitiği olgunluğunun artacağını ve İK analitiğinden elde edilecek değerin daha yüksek olacağını öne sürüyor. Model bu yaklaşımı nedeniyle eleştirilmiş ve İK ile ilgili birçok sorunun tanımlayıcı analitiklerle çözülerek iş değeri elde edilebileceğine dikkat çekilmiştir.

Çalışanlar için beceri değerlendirmesi

İş dünyası her geçen gün daha karmaşık hale geliyor. Geleneksel iş tanımları giderek daha esnek hale gelirken, işverenler çalışanlarının geniş bir beceri yelpazesine sahip olmasını bekliyor. Beceri matrisi, bireylerin ve kuruluşların becerilerini değerlendirmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olan önemli bir araçtır. Bu yazıda, beceri matrisi kavramına daha yakından bakacağız. Bir kariyer inşa etmek, becerilerinizi geliştirmek, hedefler belirlemek ve kişisel gelişim sağlamak için sürekli bir çabadır. Ancak bu süreç karmaşık ve bazen kafa karıştırıcı olabilir. Beceri matrisi, kariyerinizdeki yönünüzü netleştirmenize, güçlü yönlerinizi belirlemenize ve zayıf yönlerinizi geliştirmenize yardımcı olan bir araçtır.

Beceriler neden önemlidir?

Beceriler hem bireyler hem de kuruluşlar için kritik öneme sahiptir. İş dünyası hızla değişiyor ve yeni teknolojiler, yöntemler ve gereksinimler ortaya çıkıyor. Bu nedenle, güncel becerilere sahip olmak iş başarısı için hayati önem taşımaktadır. İşte becerilerin önemini vurgulayan bazı nedenler:

Rekabetçilik: Becerilere sahip olanlar, iş dünyasındaki rekabetin üstesinden gelme yeteneğine sahiptir. Yenilikçi ve sonuç odaklı bir şekilde çalışabilirler.

Kariyer gelişimi: Kişisel beceri gelişimi, kariyerinizin ilerlemesinde kritik bir rol oynar. Yeni beceriler edinerek ve mevcut becerilerinizi geliştirerek daha cazip bir iş adayı haline gelebilirsiniz.

Organizasyonel başarı: İşletmeler, çalışanlarının geniş bir beceri yelpazesine sahip olmasını ister. Bu, kuruluşların daha çeşitli projeleri ele almasına ve rekabet avantajı elde etmesine olanak tanır.

Çalışan performans analizi

İşletmeler için çalışan performansının ölçülmesi sadece bir gereklilik değil, sağlıklı bir işletme yapısının temelini oluşturmaktadır. Performans değerlendirme, çalışan motivasyonu ile iş başarısı arasındaki köprüyü güçlendirir.

İş Performansının Değerlendirilmesi ve Yönetimi

Performans değerlendirme, çalışanların mevcut yetkinliklerini ve gelişim alanlarını belirler. Bu süreç sayesinde yöneticiler ve insan kaynakları uzmanları, çalışanların kariyer hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için rehberlik ve destek sağlayabilir. Gerçek zamanlı geri bildirim ve düzenli değerlendirme toplantıları, performans yönetimini sorunsuz bir sürece dönüştürür.

Performans Ölçümünün İş Stratejileri Üzerindeki Etkisi

Performans ölçümü sayesinde yönetim, çalışan performansını işletmenin genel hedeflerine uygun olarak şekillendirebilir. Bu yaklaşım hem çalışanın hem de işletmenin büyümesine ve gelişmesine katkıda bulunur.

İyi Performansı Teşvik Etme ve Kötü Performansı Düzeltme Yolları

Performans yönetimi süreci, iyi performansları teşvik etme ve kötü performansları düzeltme fırsatı sunar. Ödüllendirme ve tanıma sistemleri çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını artırırken, düşük performans gösteren bireylere yönelik eğitim programları ve gelişim planları da potansiyellerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olur.