Kaynaklar

DEIB: Daha Kapsayıcı Bir İşyeri Nasıl Oluşturulur (2024)

yazar
yayın tarihi

(DEIB) çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık konuları son zamanlarda neden bu kadar çok tartışılıyor? Bu konunun bu kadar öne çıkmasının önemli nedenlerinden biri genç kuşakların iş gücüne katılımı olabilir.

Dünya nüfusu giderek daha fazla çok kültürlü hale gelmektedir. Gençler çok daha farklı kültürleri tanıyarak büyüyorlar, ebeveynlerinden çok daha çeşitli gruplar içinde yetişiyorlar. Onlar için çeşitlilik doğal bir gereklilik haline gelir. Forbes dergisinde yayınlanan bir makaleye göre, gençler daha kapsayıcı bir dünyaya hizmet eden markalara giderek daha fazla ilgi duyuyor; eşit fırsatlar ve sosyal adalet de bu konular arasında yer alıyor. Gençler bugüne kadar dünyada gördüğümüz en çeşitli nesil olduğu için sadece demografik özelliklerden değil, bir şirkette farklı fikirlere yer olması, farklı bakış açılarının tartışılabilmesi ve bunlarla birlikte her türlü insana olumlu yaklaşan şirket kültürlerinin olmasından da etkileniyorlar. Bu gerçekleştiğinde bağlılık ve performans da artar.

Bu kavramları basit bir metaforla açıklayalım:

 1. Çeşitlilik odada kimin olduğuna bağlıdır.
 2. Eşitlik, odaya kimin girmek isteyip kimin giremediğine bakar.
 3. Kapsayıcılık aynı zamanda odada herkesin fikirlerinin duyulup duyulmadığına da bakar.

Çeşitlilik, farklı insanların oluşturduğu gruplar olduğu anlamına gelir. Çeşitlilik aynı zamanda farklı kimlikler, farklı geçmişler, farklı düşünceler, beğeniler, deneyimler anlamına gelir. Bir kişinin kimliğinin çeşitliliği, ırkı, cinsel kimliği, dini, milliyeti, vücut yapısı ve boyutu ve yaşı gibi özellikleri içerebilir.

Eşitlik, herkese adil muamele, herkes için fırsat ve gelişim eşitliği anlamına gelir. Buna, kurumun geçmiş deneyimlerden yararlanarak fırsat eşitliğinin önündeki tüm engelleri kaldırmaya yönelik eylemlerinin bütünü de denir. Eşitlik aynı zamanda kariyer fırsatlarına erişimi ve çalışanların kurum içinde değerli oldukları hissini de etkiler.

Kapsayıcılık, çeşitliliğin bir sonucu olmaktan ziyade çalışanların duyulmasını, görülmesini ve kendilerini değerli hissetmelerini sağlayan bir kavramdır. Aynı zamanda bu kurumdaki çalışanların kendilerini korkusuzca ifade edebilme kültürüyle de doğrudan ilişkilidir. Kapsayıcılık, farklı bir düzende çalışanlara yönelik esnekliği de içerir.

Bu üç kavram birlikte, çalışanların kendilerini değerli hissettikleri, kendilerini ifade edebildikleri, desteklendikleri ve kökenleri, ırkları, geçmişleri ve eğilimleri ne olursa olsun fırsat eşitliği elde edebildikleri ve gelişebildikleri bir kültür yaratır.

Çeşitliliği oluşturan özellikler nelerdir?

 • Yaş
 • Uyruk
 • Zihin gelişimi
 • Kültürel arka plan
 • Etnik köken
 • Cinsel kimlik
 • Diller ve aksanlar
 • Ruh sağlığı
 • Uyruk kökeni
 • Ebeveyn olma durumu
 • Fiziksel yetenek
 • Yarış
 • Din ve mezhep farklılıkları
 • Cinsel yönelim
 • Sosyo-ekonomik düzey

Bağlılık ve çeşitlilik arasındaki ilişki

Bildiğiniz gibi bağlılık, günümüzde insan kaynakları ve işletme sahipleri için iş performansı açısından kritik bir öneme sahip… Çeşitlilik ve bağlılık arasındaki ilişkiye bakacak olursak;

Farklı geçmişlerden, özelliklerden, kültürlerden, geleneklerden ve sosyal çevrelerden gelen insanlar bir araya geldiğinde yeni, farklı ve taze fikirlerin ortaya çıkması kolaylaşır. Öte yandan kapsayıcılık, çeşitliliği teşvik eden önemli bir kültürel özelliktir. Çeşitliliğin sürdürülebilir olmasının yolu herkesin dinlenmesi, kabul edilmesi ve değer verilmesidir. Bu da kapsayıcılıkla mümkündür. Çeşitliliğe önem veren ve kapsayıcı olan kurumlardaki çalışanlar, şirkette %19 daha uzun süre kalma ve yatay olarak %57 daha etkin işbirliği davranışı gösterme eğilimindedir.

Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığın faydaları

 • Kapsayıcı firmalar finansal sonuçlar açısından daha iyi performans göstermektedir.
 • Çeşitlilik mükemmellik getirir.
 • Bu üç kavram çalışanların kendilerini güvende, saygın ve bağlı hissetmelerini sağlar.
 • Farklı ekipler yenilikleri daha hızlı oluşturabilir ve uygulayabilir.
 • Çalışanlar daha büyük bir “aidiyet” duygusu yaşarlar.
 • Tüm çalışanlara gelişim ve kariyer hedeflerine ulaşma şansı verilir.
 • Çeşitlilik nedeniyle, ortaya çıkan yenilikler rekabette avantaj sağlamaktadır.
 • Kapsayıcılık, evden çalışanlar için “içeride olma” hissini desteklemek açısından son derece önemlidir.
 • Farklı kültürler ve şirketler daha yetenekli çalışanları çekebilir.
 • Kapsayıcılık, psikolojik açıdan güvenli bir alan yaratma çabasını destekler.
 • Çeşitlilik içeren ve kapsayıcı bir kültür sadakati artırır.

Sürdürülebilir Çeşitlilik & Eşitlik & Kapsayıcılık Projeleri

Gartner’ın raporuna göre, sürdürülebilir bir çeşitlilik & eşitlik ve kapsayıcılık projesi yürüten şirketler, benzerlerine kıyasla %20 daha fazla kapsayıcılık davranışı elde edebiliyor ve bu da çalışanların %5 daha fazla “şirkette kalma isteği” ve %6,2 daha fazla “iş başında öğrenme” davranışına dönüşüyor. Bu çalışmada Gartner, sürdürülebilir projeler için aşağıdaki üç aşamayı önermiştir.

Çalışanlarınıza Odaklanın

Çeşitlilik & Eşitlik & Kapsayıcılık projelerinde başarılı olmak isteyen ilerici kuruluşlar, çalışana odaklanan ve çalışanın süreçleri sahiplenmesini teşvik eden bir yaklaşım sergiler. Bunun için de bu yeni projenin kurumun tüm katmanları tarafından sahiplenilmesi gerekiyor. Bu projenin amacının, sürecinin, beklenen etkilerinin alt süreçlerin sahipleri ile birlikte belirlenmesi ve açık bir iletişim yapılması önerilmektedir. Ve çalışanların bireysel olarak nasıl katkıda bulunabilecekleri konusunda bilgilendirilmeleri son derece önemlidir.

Süreçteki gelişmeleri takip edebileceğiniz ve önceliklendirebileceğiniz bir parametre bulun

Bu tür kültürel projelerde objektif kriterlerin olması ve çalışanların desteğinin alınması son derece önemlidir. “Yalnızlık” gibi nispeten kişiye bağlı ve öznel kriterlerle yola çıktığımızda, değişim herkese eşit şekilde yansımayabilir. Çeşitlilik ve Kapsayıcılık projeleri yürüten liderler, bu çabaların en önemli sonucu olarak %85 oranında “kurumsal kapsayıcılığın artırılmasını” belirtmişlerdir. Buna rağmen araştırmada bu tür projeleri yürüten şirketlerin sadece %57’sinin bu kavramı bir proje başarı kriteri olarak aldığı görülmüştür.

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık politikalarının mevcut kültüre uyarlanması

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık projelerinin uzun vadeli ve etkili olabilmesi için mevcut süreçlerin içine yerleştirilmesi gerekir. Özellikle yetenek avı süreçleri, yedekleme süreçleri, işe alım süreçleri, performans yönetimi süreçleri bu projelerden etkilenmesi gereken süreçlerdir. Aslında bu projelerin başarıya ulaşması için İK süreçlerine entegre olması yeterli değildir, finans, muhasebe, operasyon gibi diğer departmanların süreçlerini de etkilemesi beklenir. İnsan kaynakları danışmanlık hizmeti veren firmalarda aşağıdaki tüm özellikleri ve seçenekleri bulabilirsiniz: DEI girişimleri, DEI eğitimi, DEI en iyi uygulamaları, işyerinde DEI, DEI kültürü, DEI stratejisi, DEI hedefleri, DEI ölçümleri, DEI raporlaması, DEI uyumluluğu, DEI danışmanlığı, DEI kaynağı.