İK Olgunluk Seviyesi Analizi

İnsan kaynaklarında işlevselliğinizi, işgücü planlamasından işe alıma, performans yönetiminden eğitim ve gelişime kadar bir dizi süreci veri odaklı bir şekilde değerlendiriyoruz.

Ücret mi? Tabii ki ücretsiz!

İK Olgunluk Seviyesi Anketi nasıl çalışır?

Olgunluk Seviyesi analizi nasıl yapılır? HRLYIC tarafından sunulan ücretsiz analiz çalışması kapsamında İK Analitik Olgunluk Anketi doldurularak 10 ana kategoride 36 farklı soruya cevap vermeniz isteniyor.

Yanıtlarınız değerlendirilir ve değerlendirme sonuçlarına göre kuruluşunuzun İK analitik olgunluk düzeyini iyileştirmek için öneriler sunulur.

İK Olgunluk Seviyesi Araştırmasına nasıl başlayabilirim?

Kategori bazlı soruları kuruluşunuzdaki İK analitiği süreçlerine göre yanıtlamakta serbestsiniz.

Cevaplarınızı tamamladıktan sonra, kuruluşunuz için özelleştirilmiş bir İK Analitiği Olgunluk Seviyesi Analizi hazırlanacak ve size e-posta yoluyla gönderilecektir.

HRLYIC tarafından ücretsiz analiz çalışması kapsamında sunulan İK Analitik Olgunluk Anketi’nde10 ana kategoride 36 farklı soruya cevap vermenizi bekliyoruz.


Böylelikle yanıtlarınız değerlendirilir ve değerlendirme sonuçlarına göre kuruluşunuzun İK analitik olgunluk düzeyini iyileştirmek için öneriler sunulur.

Kategori bazlı soruları kuruluşunuzdaki İK analitiği süreçlerine göre yanıtlamakta tamamen özgürsünüz.

Cevaplarınızı tamamladıktan sonra, kuruluşunuz için özelleştirilmiş bir İK Analitiği Olgunluk Seviyesi Analizi hazırlanacak ve size e-posta yoluyla gönderilecektir.