Edit Content
Resources
Edit Content
Resources
Resources

Strategic Decision Making with HR Analytics

written by
published on

İnsan kaynakları alanında son zamanlarda sıkça tartışılan insan analitiği, sadece mevcut çalışan verilerinin raporlanması ve analiz edilmesiyle sınırlı kalmamaktadır. Artık insan analitiği, şirketlerin veriye dayalı öngörülerde bulunmalarına ve bu öngörüler doğrultusunda veriyi aksiyona dönüştürmelerine olanak sağlayan önemli bir araç haline gelmiştir. Çoğu kurum, dağınık ya da toplu yapıda olsa da önemli miktarda veriye sahiptir. Ancak bu verileri doğru bir modele dayandırmadan, gerekli tecrübe ve öngörüyle anlamlı hale getirmeden, veriye dayalı kararlar alabilen ve değişimi yönetebilen bir kurum kültürü oluşturmak mümkün olmayacaktır. Şirketin iş stratejisiyle insan kaynakları stratejilerini birleştirmek için, insan analitiğinin işe alım kararlarını, çalışan iş yaşamını ve iş süreçlerini iyileştirmek için veriye dayalı öngörüler üretebilen bir yapıda olması gerekmektedir. İnsan analitiği, şirketin gelir-gider hedeflerine odaklanmanın yanı sıra, işe alım, yetenek yönetimi, çalışan bağlılığı, eğitim ve gelişim yönetimi gibi süreçlerin verimini ölçmek ve iyileştirmek için de kullanıldığında kurumu farklı bir noktaya taşıyacaktır.