Raporlar

Zaman Yönetimi Analizi

İzin Yönetimi Dashboard

Kullanılan izin gün sayısı, izin kullanım trendi, uzaktan çalışma gün ve oranı görüntüleyip unvan, rol ve grade bazından izin kullanım bilgillerini analiz edin. Ay ve yıl bazında seçim yaptığınız bilgilere göre filtreleme yapın.

Zaman Yönetimi Analizi

İzin Yönetimi Dashboard

Kullanılan izin gün sayısı, izin kullanım trendi, uzaktan çalışma gün ve oranı görüntüleyip unvan, rol ve grade bazından izin kullanım bilgillerini analiz edin. Ay ve yıl bazında seçim yaptığınız bilgilere göre filtreleme yapın.

Zaman Yönetimi Analizi

Fazla Mesai Yönetimi Dashboard

Fazla mesai yapan çalışan sayısı, fazla mesai toplam saat, ortalama fazla mesai saati, departman ve unvan bazında fazla mesai bilgilerini görüntüleyin. Ay ve yıl bazında seçim yaptığınız bilgilere göre filtreleme yapın.

Zaman Yönetimi Analizi

Fazla Mesai Yönetimi Dashboard

Fazla mesai yapan çalışan sayısı, fazla mesai toplam saat, ortalama fazla mesai saati, departman ve unvan bazında fazla mesai bilgilerini görüntüleyin. Ay ve yıl bazında seçim yaptığınız bilgilere göre filtreleme yapın.

İşe Alım Analizi

İşe Alım Dashboard

Fazla mesai yapan çalışan sayısı, fazla mesai toplam saat, ortalama fazla mesai saati, departman ve unvan bazında fazla mesai bilgilerini görüntüleyin. Ay ve yıl bazında seçim yaptığınız bilgilere göre filtreleme yapın.

İşe Alım Analizi

İşe Alım Dashboard

Fazla mesai yapan çalışan sayısı, fazla mesai toplam saat, ortalama fazla mesai saati, departman ve unvan bazında fazla mesai bilgilerini görüntüleyin. Ay ve yıl bazında seçim yaptığınız bilgilere göre filtreleme yapın.

İşe Alım Analizi

Aday Dashboard

İş başvuru trendi, açık pozisyon kota durumu, başvuru sayısı, ilan başı başvuru oranı, doldurulan pozisyon oranı görüntülerken, en çok başvuru yapılan üniversite, fakülte ve eğitim derecesi bilgilerini analiz edin. Ay ve yıl bazında seçim yaptığınız bilgilere göre filtreleme yapın.

İşe Alım Analizi

Aday Dashboard

İş başvuru trendi, açık pozisyon kota durumu, başvuru sayısı, ilan başı başvuru oranı, doldurulan pozisyon oranı görüntülerken, en çok başvuru yapılan üniversite, fakülte ve eğitim derecesi bilgilerini analiz edin. Ay ve yıl bazında seçim yaptığınız bilgilere göre filtreleme yapın.

İşe Alım Analizi

İlan Dashboard

İlan sayısı, başvuru sayısı, ilan başı başvuru sayısı, süreçte yer alan headhunter sayısı, ilan statüleri, en çok başvuru alınan ilanlar ve en çok ihtiyaç duyulan pozisyonları görüntüleyin. Ay ve yıl bazında seçim yaptığınız bilgilere göre filtreleme yapın.

İşe Alım Analizi

İlan Dashboard

İlan sayısı, başvuru sayısı, ilan başı başvuru sayısı, süreçte yer alan headhunter sayısı, ilan statüleri, en çok başvuru alınan ilanlar ve en çok ihtiyaç duyulan pozisyonları görüntüleyin. Ay ve yıl bazında seçim yaptığınız bilgilere göre filtreleme yapın.

Performans Yönetimi Analizi

Performans Dashboard

Ortalama performans puanı, ortalama yönetici performans puanı, rol ve cinsiyete göre performans dağılımı, en yüksek ve en düşük performans gösteren birimler ve çalışanları görüntüleyin. Yıl bazında seçim yaptığınız bilgilere göre filtreleme yapın.

Performans Yönetimi Analizi

Performans Dashboard

Ortalama performans puanı, ortalama yönetici performans puanı, rol ve cinsiyete göre performans dağılımı, en yüksek ve en düşük performans gösteren birimler ve çalışanları görüntüleyin. Yıl bazında seçim yaptığınız bilgilere göre filtreleme yapın.

Performans Yönetimi Analizi

Hedef  Dashboard

Ortalama hedef puanı, ortalama yönetici hedef puanı, rol ve cinsiyete göre hedef dağılımı, alt dönem bazında puan eşikleri,  bandlara göre puan eşikleri ve kıdeme göre puan eşikleri analiz edin. Yıl bazında seçim yaptığınız bilgilere göre filtreleme yapın.

Performans Yönetimi Analizi

Hedef  Dashboard

Ortalama hedef puanı, ortalama yönetici hedef puanı, rol ve cinsiyete göre hedef dağılımı, alt dönem bazında puan eşikleri,  bandlara göre puan eşikleri ve kıdeme göre puan eşikleri analiz edin. Yıl bazında seçim yaptığınız bilgilere göre filtreleme yapın.

Yapay Zekâ Tahminleme

AI Forecast

Tahmini çalışan sayısı, işe alım sayısı, işten ayrılan sayısı, işten ayrılma oranı, kullanılmamış izin sayısı, kullanılmamış izin tazminatı  ve aylık bazında çalışan sayısı bilgilerini analiz edin. Çalışma türü, ay ve yıl bazında seçim yaptığınız bilgilere göre filtreleme yapın.

Yapay Zekâ Tahminleme

AI Forecast

Tahmini çalışan sayısı, işe alım sayısı, işten ayrılan sayısı, işten ayrılma oranı, kullanılmamış izin sayısı, kullanılmamış izin tazminatı  ve aylık bazında çalışan sayısı bilgilerini analiz edin. Çalışma türü, ay ve yıl bazında seçim yaptığınız bilgilere göre filtreleme yapın.

Ücret Yönetimi Analizi

Ücret Yönetimi Dashboard

Ortalama çalışan maaşı, piyasa eşiği üzerinde ve altında olan maaşlar, ortalama maaş dağılım çizelgesi, rol bazlı çalışan maaşı, işe alım bazlı ortalama çalışan maaşı, unvana göre ödenen maaşlar, yaş aralığı ve cinsiyete göre ortalama maaş dağılımı bilgilerini görüntüleyin. Ay ve yıl bazında seçim yaptığınız bilgilere göre filtreleme yapın.

Ücret Yönetimi Analizi

Ücret Yönetimi Dashboard

Ortalama çalışan maaşı, piyasa eşiği üzerinde ve altında olan maaşlar, ortalama maaş dağılım çizelgesi, rol bazlı çalışan maaşı, işe alım bazlı ortalama çalışan maaşı, unvana göre ödenen maaşlar, yaş aralığı ve cinsiyete göre ortalama maaş dağılımı bilgilerini görüntüleyin. Ay ve yıl bazında seçim yaptığınız bilgilere göre filtreleme yapın.

Ücret Yönetimi Analizi

Benchmark Analizi

Firma, departman, unvan, grade, çalışan tipi, yönetici ve cinsiyet bazında ücret bazında detaylı benchmark analizi yapın. Ay ve yıl bazında seçim yaptığınız bilgilere göre filtreleme yapın.

Ücret Yönetimi Analizi

Benchmark Analizi

Firma, departman, unvan, grade, çalışan tipi, yönetici ve cinsiyet bazında ücret bazında detaylı benchmark analizi yapın. Ay ve yıl bazında seçim yaptığınız bilgilere göre filtreleme yapın.

Üst Yönetim Raporları

Genel Dashboard

Çalışan sayısı, işe alınanlar, ayrılanlar, işten çıkış oranı, engelli çalışan oranı, çalışan yaş aralığı dağılımı, grade dağılımı, şehir bazlı çalışan sayısı, çalışan dağılımı içeren bilgilerini görüntüleyin. Ay ve yıl bazında seçim yaptığınız bilgilere göre filtreleme yapın.

Üst Yönetim Raporları

Genel Dashboard

Çalışan sayısı, işe alınanlar, ayrılanlar, işten çıkış oranı, engelli çalışan oranı, çalışan yaş aralığı dağılımı, grade dağılımı, şehir bazlı çalışan sayısı, çalışan dağılımı içeren bilgilerini görüntüleyin. Ay ve yıl bazında seçim yaptığınız bilgilere göre filtreleme yapın.

Üst Yönetim Raporları

Çalışan Sayısı Dashboard

Çalışan sayısı, ortalama yaş, ortalama kıdem, kadın liderler, cinsiyet dağılımı, rol  dağılımı, organizasyon birim dağılımı ve çalışan listesi bilgilerini görüntüleyin. Çalışma türü, ay ve yıl bazında seçim yaptığınız bilgilere göre filtreleme yapın.

Üst Yönetim Raporları

Çalışan Sayısı Dashboard

Çalışan sayısı, ortalama yaş, ortalama kıdem, kadın liderler, cinsiyet dağılımı, rol  dağılımı, organizasyon birim dağılımı ve çalışan listesi bilgilerini görüntüleyin. Çalışma türü, ay ve yıl bazında seçim yaptığınız bilgilere göre filtreleme yapın.

Üst Yönetim Raporları

İşe Alım Dashboard

İşe alınanlar, ortalama yaş,ortalama kıdem, işe alım çeşitliliği, işe alım grade dağılımı, yönetici işe alım oranı, organizasyon birim dağılımı, işe alınan çalışan listesi bilgilerini görüntüleyin. Çalışma türü, ay ve yıl bazında seçim yaptığınız bilgilere göre filtreleme yapın.

Üst Yönetim Raporları

İşe Alım Dashboard

İşe alınanlar, ortalama yaş,ortalama kıdem, işe alım çeşitliliği, işe alım grade dağılımı, yönetici işe alım oranı, organizasyon birim dağılımı, işe alınan çalışan listesi bilgilerini görüntüleyin. Çalışma türü, ay ve yıl bazında seçim yaptığınız bilgilere göre filtreleme yapın.

Üst Yönetim Raporları

İşten Ayrılanlar Dashboard

Ayrılanlar, ortalama yaş, ortalama kıdem, işten ayrılma çeşitliliğ, işten ayrılma yaş aralığı dağılımı, işten ayrılma kıdem aralığı dağılımı, organizasyon birim dağılımı, işten ayrılan çalışan listesi bilgilerini görüntüleyin. Çalışma türü, ay ve yıl bazında seçim yaptığınız bilgilere göre filtreleme yapın.

Üst Yönetim Raporları

İşten Ayrılanlar Dashboard

Ayrılanlar, ortalama yaş, ortalama kıdem, işten ayrılma çeşitliliğ, işten ayrılma yaş aralığı dağılımı, işten ayrılma kıdem aralığı dağılımı, organizasyon birim dağılımı, işten ayrılan çalışan listesi bilgilerini görüntüleyin. Çalışma türü, ay ve yıl bazında seçim yaptığınız bilgilere göre filtreleme yapın.

Üst Yönetim Raporları

Çalışan Hareketlilik Dashboard

İşe alınanlar, işten ayrılanlar, işten çıkış oranı, işe alınanların 180 günde ayrılma oranı, çalışan elde tutma oranı, grade bazlı işe alım & ayrılma, yaş bazlı işe alım & ayrılma , birim bazlı işe alım & ayrılma, unvan bazlı işe alım & ayrılma  bilgilerini görüntüleyin. Çalışma türü, ay ve yıl bazında seçim yaptığınız bilgilere göre filtreleme yapın.

Üst Yönetim Raporları

Çalışan Hareketlilik Dashboard

İşe alınanlar, işten ayrılanlar, işten çıkış oranı, işe alınanların 180 günde ayrılma oranı, çalışan elde tutma oranı, grade bazlı işe alım & ayrılma, yaş bazlı işe alım & ayrılma , birim bazlı işe alım & ayrılma, unvan bazlı işe alım & ayrılma  bilgilerini görüntüleyin. Çalışma türü, ay ve yıl bazında seçim yaptığınız bilgilere göre filtreleme yapın.

Üst Yönetim Raporları

Turnover

İşten çıkış oranı, çalışan sayısı, işe alınanlar, ayrılanlar, cinsiyet bazlı turnover, kıdem bazlı turnover, yaş bazlı turnover,departman bazlı turnover ayrılma sebebi bilgilerini analiz edin. Çalışma türü, ay ve yıl bazında seçim yaptığınız bilgilere göre filtreleme yapın.

Üst Yönetim Raporları

Turnover

İşten çıkış oranı, çalışan sayısı, işe alınanlar, ayrılanlar, cinsiyet bazlı turnover, kıdem bazlı turnover, yaş bazlı turnover,departman bazlı turnover ayrılma sebebi bilgilerini analiz edin. Çalışma türü, ay ve yıl bazında seçim yaptığınız bilgilere göre filtreleme yapın.

Üst Yönetim Raporları

Kullanılmamış İzinler Dashboard

Kullanılmamış izin günü, izin tazminatı, ortalama kullanılmayan izin, ortalamam kullanılmayan yönetici izni, kalan izin tazminatı cinsiyet ve rol dağılımı, kalan izinler cinsiyet ve rol dağılımı, departman bazlı kullanılmamış izin günleri, unvan bazlı kullanılmamış izin günleri ve çalışan listesi bazında izin günleri bilgilerini görüntüleyin. Çalışma türü, ay ve yıl bazında seçim yaptığınız bilgilere göre filtreleme yapın.

Üst Yönetim Raporları

Kullanılmamış İzinler Dashboard

Kullanılmamış izin günü, izin tazminatı, ortalama kullanılmayan izin, ortalamam kullanılmayan yönetici izni, kalan izin tazminatı cinsiyet ve rol dağılımı, kalan izinler cinsiyet ve rol dağılımı, departman bazlı kullanılmamış izin günleri, unvan bazlı kullanılmamış izin günleri ve çalışan listesi bazında izin günleri bilgilerini görüntüleyin. Çalışma türü, ay ve yıl bazında seçim yaptığınız bilgilere göre filtreleme yapın.

Üst Yönetim Raporları

Masraf Dashboard

Toplam çalışan gideri, kullanılmamış izin tazminatı, toplam kıdem tazminatı, toplam yönetici kıdem tazminatı, departman bazlı toplam çalışan gideri, cinsiyet bazlı toplam çalışan gideri, unvan bazlı toplam çalışan gideri,  kıdem bazlı toplam çalışan gideri ve yaş bazında toplam çalışan gideri bilgilerini görüntüleyin. Çalışma türü, ay ve yıl bazında seçim yaptığınız bilgilere göre filtreleme yapın.

Üst Yönetim Raporları

Masraf Dashboard

Toplam çalışan gideri, kullanılmamış izin tazminatı, toplam kıdem tazminatı, toplam yönetici kıdem tazminatı, departman bazlı toplam çalışan gideri, cinsiyet bazlı toplam çalışan gideri, unvan bazlı toplam çalışan gideri,  kıdem bazlı toplam çalışan gideri ve yaş bazında toplam çalışan gideri bilgilerini görüntüleyin. Çalışma türü, ay ve yıl bazında seçim yaptığınız bilgilere göre filtreleme yapın.

Üst Yönetim Raporları

Çalışan Kartı

Çalışan seçimi yaparak çalışanın kişisel, organizasyon, atama ve iletişim bilgileriyle beraber performans bilgileri ve kayıtlı olduğu eğitimleri görüntüleyin. Çalışma türü, ay ve yıl bazında seçim yaptığınız bilgilere göre filtreleme yapın

Üst Yönetim Raporları

Çalışan Kartı

Çalışan seçimi yaparak çalışanın kişisel, organizasyon, atama ve iletişim bilgileriyle beraber performans bilgileri ve kayıtlı olduğu eğitimleri görüntüleyin. Çalışma türü, ay ve yıl bazında seçim yaptığınız bilgilere göre filtreleme yapın