Edit Content
Resources
Edit Content
Resources
Resources

Data Analytics and Artificial Intelligence in Human Resources

written by
published on

İnsan kaynakları alanında son zamanlarda sıklıkla konuşulan insan analitiği, sadece mevcut çalışan verilerinin incelenmesi ve raporlanmasıyla sınırlı kalmayıp, şirketlerin veriye dayalı tahminler yapmalarını ve bu tahminleri işe yarar eylemlere dönüştürmelerini sağlayan kritik bir araç olmuştur. Birçok kuruluş, farklı yapıda olsa da, büyük bir veri birikimine sahiptir; ancak, bu verilerin anlamlı ve işlevsel hale getirilmesi için doğru bir modelleme, deneyim ve öngörüye dayalı bir yaklaşım olmadan, veri odaklı karar alma ve değişikliği yöneten bir kurum kültürünü oluşturmak zordur.

 

Şirketlerin iş ve insan kaynakları stratejilerini uyumlu hale getirmek adına, insan analitiğinin işe alım, çalışan deneyimi ve iş süreçlerini iyileştirecek şekilde veriye dayalı tahminler yapabilecek bir yapıda oluşturulması gerekmektedir.

 

İnsan analitiğinin, şirketin karlılığı, maliyet analizleri ve insan kaynakları planlaması gibi gelir ve gider hedeflerine doğrudan katkıda bulunmasının yanı sıra, işe alım, yetenek yönetimi, çalışan sadakati, eğitim ve geliştirme yönetimi gibi süreçlerin etkinliğini ölçerek ve iyileştirerek dolaylı yoldan da şirketi önemli ölçüde ileriye taşıyacağı düşünülmektedir.