İnsan Odağında Veriye Dayalı Çalışan Yönetimi

Yayınlama Tarihi:

İnsan kaynaklarının son dönemlerde sıkça gündeminde olan insan analitiği sadece var olan çalışan verilerinin raporlanmasının ve analiz edilmesinin çok ötesine geçmiş durumda. Artık insan analitiği, şirketlerin veriye dayalı öngörülerde bulunmalarına, bu öngörüler doğrultusunda da veriyi aksiyona dönüştürmelerine olanak sağlayan önemli bir araç haline geldi.

Çoğu kurum dağınık ya da toplu yapıda da olsa ciddi bir veri zenginliğine sahip, ancak bu verileri doğru kurgulanmış bir modele dayandırmadan, gerekli tecrübe, öngörü ile anlamlı hale getirmeden, veriye dayalı karar veren ve değişimi yöneten bir kurum kültürü yaratmak mümkün olmayacaktır.

Şirketin iş stratejisi ile insan kaynakları stratejilerini ortak noktada buluşturmak için, insan analitiğinin, işe alım kararlarını, çalışan iş yaşamını ve iş süreçlerini iyileştirmek için veriye dayalı öngörüler üretebilen bir yapıda kurgulanması gerekmektedir. 

İnsan analitiğini şirket karlılığı, maliyet hesaplamaları, insan gücü planlamaları gibi şirketin gelir gider hedefleri odağına ek olarak bu hedefleri dolaylı olarak besleyecek, işe alım, yetenek yönetimi, çalışan bağlılığı, eğitim ve gelişim yönetimi süreçlerinin verimini ölçmek ve iyileştirmek için kullanıldığında kurumu farklı bir noktaya getirecektir.

Özellikle pandemi ile birlikte, çalışanların iş hayatını sorguladıkları toplu istifa ettikleri, uzaktan çalışmaya başladıkları ve çalışan odaklı kültür dönüşümlerinin başladığı bir dönüşüm yaşanmaya başladı. İçerideki yetenekleri tutmak ve geliştirmek ve yeni yetenekleri şirket bünyesine katabilmek, organizasyonlar için en kritik konular haline geldi.

Dolayısı ile veri her zamankinden daha önemli hale geldi. İşe alım aşamasında yetenek hattını doğru oluşturmak ve yetenek havuzlarını iyi yönetebilmek, doğru adaylara ulaşıp çekebilmek, yetenek yönetiminde ise,  çalışanları anlamak, yeteneklerini, becerilerini doğru analiz edebilmek, çalışanlara özgü stratejiler geliştirebilmek ve onları en etkin olabilecekleri rollerde konumlandırmak, bu roller için gerekli eğitim, öğrenme, gelişim ve koçluk ihtiyaçlarını belirleyebilmek için veri odaklı yaklaşım kaçınılmaz oldu.

Dolayısı ile çok farklı katmanları olan insan analitiğinin pandemi ile birlikte odaklandığı ana konuları aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

İş Gücü Planlama: Proaktif bir şekilde, şirketin amaçları ve stratejisi doğrultusunda, doğru zamanda, doğru yetenekteki çalışanların en uygun maliyetlerle, doğru sayıda, doğru görevlere atanabilmesi, ve gelecek dönemdeki ekonomik dalgalanmalar ve şirket büyüme hedefleri doğrultusunda öngörü sağlayabilmesini hedefler.

Doğru Yetenekleri Çekmek ve İşe Almak: Ulaşılması gereken potansiyel yeteneklerin belirlenmesi, hangi kanallar üzerinden ulaşılacağının belirlenmesi, başvuru yapan ya da belirlenen potansiyel adaylardan pozisyon için en doğru olanlarının belirlenebilmesi, işe alım sürecinin efektifliğinin ölçümlenerek, daha kaliteli ve hızlı işe alım için öngörüler oluşturulabilmesi sağlanabilir.

İşe Alım, Şirket Kültürüne Uyum ve Tutundurma: Doğru bir onboarding sürecinin işletilip işletilemediğinin, işe alınan adayların bağlılık ve performans ölçümlerinin, işe alındıktan sonra ne kadar hızlı adapte olduklarının ölçümlenmesi ve onboarding süreci ile çalışan memnuniyeti korelasyonlarının izlenebilmesi kritik olacaktır.

Performans Yönetimi: Geri bildirim ve performans ölçümleme sonuçları ile çalışan kariyer basamaklarının gelişim alanlarının belirlenmesi ve bu doğrultuda alınacak eğitim gelişim aksiyonlarının belirlenmesi sağlanır.

Yeteneği Elde Tutma: Çalışan, şirket ve Pazar verileri kullanılarak ayrılma potansiyeli olan yeteneklerin belirlenmesi, ayrılmaların önlenmesi, ayrılma nedenlerinin belirlenerek önlemler alınması sağlanabilir.

Şirketler bu konu başlıklarından kendi kurum kültürlerine, stratejilerine, ihtiyaç ve beklentilerine uygun olanlarına sırası ile odaklanmalı, insan kaynakları tecrübelerini, uzmanlıklarını, sezgilerini ve öngörülerini veri analitiği ile birleştirerek, sürekli ekonomik dalgalanmaların olduğu, maliyetlerin ve verimliliğin her geçen gün daha önem kazandığı bu rekabetçi ortamda doğru yeteneklere ulaşmak ve elde tutmak ve karşılıklı maksimum faydayı sağlamak için insan odaklı veri analitiğine odaklanıyor olmalıdır.
 

Tags:  #verianalitigi #yapayzeka #ai #insankaynakları #ik #humanresources #hr #ai #artificialintelligence #analytics #analitik #veri